بازدید معاونین شهرداری و جمعی از اعضای شورای شهر اراک از ظرفیت های پارک علم و فناوری استان مرکزی

معاونین شهرداری و جمعی از اعضای شورای شهر اراک امروز به منظور دیدار از ظرفیت های پارک علم و فناوری استان و همچنین اقدامات انجام شده در این مرکز و بررسی نیازهایی توسعه ای این بخش از پارک بازدید انجام دادند.
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری استان مرکزی

منبع خبر

پارک علم و فناوری استان مرکزی

پارک علم و فناوری استان مرکزی

پارک علم و فناوری استان مرکزی یک پارک علم و فناوری در شهر اراک می باشد

    نظرات