برگزاری جلسه مشترک رئیس و کارشناسان پارک زیست فناوری خلیج فارس با مدیر عامل شرکت نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد قشم

برگزاری جلسه مشترک رئیس و کارشناسان پارک زیست فناوری خلیج فارس با مدیر عامل شرکت نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد قشم

لینک اصل خبر در سایت پارک زیست فناوری خلیج فارس (قشم)

  منبع خبر

  پارک زیست فناوری خلیج فارس (قشم)

  پارک زیست فناوری خلیج فارس (قشم)

  پارک زیست فناوری خلیج فارس (قشم) یک پارک علم و فناوری در شهر قشم می باشد

   نظرات