برگزاری جلسه مشترک رئیس پارک زیست فناوری خلیج فارس، مدیر عامل سازمان منطقه آزاد قشم و سرپرست مدیریت غذا، دارو و استاندارد قشم

برگزاری جلسه مشترک رئیس پارک زیست فناوری خلیج فارس، مدیر عامل سازمان منطقه آزاد قشم و سرپرست مدیریت غذا، دارو و استاندارد قشم

لینک اصل خبر در سایت پارک زیست فناوری خلیج فارس (قشم)

  منبع خبر

  پارک زیست فناوری خلیج فارس (قشم)

  پارک زیست فناوری خلیج فارس (قشم)

  پارک زیست فناوری خلیج فارس (قشم) یک پارک علم و فناوری در شهر قشم می باشد

   نظرات