از شرکت عمل‌آوری شهاب نقره‌ای قشم تقدیر شد

منبع خبر

پارک زیست فناوری خلیج فارس (قشم)

پارک زیست فناوری خلیج فارس (قشم)

پارک زیست فناوری خلیج فارس (قشم) یک پارک علم و فناوری در شهر قشم می باشد

    نظرات