آغاز پروژه احداث مجتمع فناوری صندوق پژوهش و فناوری استان یزد

آغاز پروژه احداث مجتمع فناوری صندوق پژوهش و فناوری استان یزد

آغاز پروژه احداث مجتمع فناوری صندوق پژوهش و فناوری استان یزد ؛ همزمان با حضور دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور

لینک اصل خبر در سایت صندوق پژوهش و فناوری استان یزد

منبع خبر

صندوق پژوهش و فناوری استان یزد

صندوق پژوهش و فناوری استان یزد

صندوق پژوهش و فناوری استان یزد یک سرمایه گذار در شهر یزد می باشد

    نظرات