بازدید رئیس پارک علم و فناوری مازندران از مرکز رشد و نوآوری آمل

بازدید رئیس پارک علم و فناوری مازندران از مرکز رشد و نوآوری آمل

دکتر علی معتمدزادگان رئیس پارک علم و فناوری مازندران و دکتر شهیدی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی روز چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ از واحدهای فناور و دانش بنیان مرکز رشد و نوآوری آمل بمنظور تبادل پیشنهادات با شرکت ها بازدید نمودند.

لینک اصل خبر در سایت مرکز رشد واحدهای فناور آمل

منبع خبر

مرکز رشد واحدهای فناور آمل

مرکز رشد واحدهای فناور آمل

مرکز رشد واحدهای فناور آمل یک مرکز رشد در شهر آمل می باشد

    نظرات