ارزیابی شش ماهه اول سال ۹۹ واحدهای فناور مرکز رشد نوشهر

ارزیابی شش ماهه اول سال ۹۹ واحدهای فناور مرکز رشد نوشهر

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد نوشهر، ارزیابی واحدهای فناور این مرکز در شش ماهه اول سال ۹۹ با حضور کارشناسان پارک علم و فناوری مازندران در روزهای شنبه و یکشنبه ۲۵ و ۲۶ مرداد ۹۹ در مرکز رشد نوشهر انجام شد. در این ارزیابی دو روزه برنامه کاری، فعالیت های انجام شده واحدها از زمان استقرار در مرکز تا زمان ارزیابی مورد بررسی قرار گرفت.
لینک اصل خبر در سایت مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر

منبع خبر

مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر

مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر

مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر یک مرکز رشد در شهر نوشهر می باشد

    نظرات