بازدید جناب آقای مهندس صفری کارش...

بازدید جناب آقای مهندس صفری کارش...

بازدید جناب آقای مهندس صفری کارشناس معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از  پارک علم و فناوری خراسان شمالی

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری خراسان شمالی

منبع خبر

پارک علم و فناوری خراسان شمالی

پارک علم و فناوری خراسان شمالی

پارک علم و فناوری خراسان شمالی یک پارک علم و فناوری در شهر بجنورد می باشد

    نظرات