آموزش کارآفرینی به کودکان راهکاری برای خروج از چرخه بیکاری

استادیار پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی، بیان کرد: البته گاهی اوقات بدون داشتن ایده هم می‌توان در مسیر کار آفرینی قرار گرفت بسیاری از افراد ایده‌ای برای شروع یک کار ندارند، اما از مهارت‌ها و توانمندی‌های خاصی برخوردار هستند به همین علت پارک‌های علم و فناوری سایتی را طراحی کرده است که افراد با ثبت نام و ارئه یک رزومه از توانایی‌ها و قابلیت‌های شان در آن می‌توانند هم تیمی‌های خود را پیدا کنند و در کنار ایده پردازان اقدام به شروع یک کسب و کار کنند. مدیر مرکز فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی بیان کرد: دغدغه بسیاری از افرادبرای شروع یک کار مکان اسقرارشان خواهد بود و بر این باور هستند که اگریک مکان مستقلی را برای شروع کارشان نداشته باشند موفق نخواهند شد در صورتی که برای شروع کار به هیچ وجه تهیه یک جای بزرگ عقلانی و لازم نخواهد بود و حتی می‌توان از اتاق و حیاط خانه نیز استفاده کنند.

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو

منبع خبر

مدیر اینفو

مدیر اینفو

مدیر اینفو یک رسانه در شهر تهران می باشد

نظرات