چهاردهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری استان مرکزی برگزار شد

چهاردهمین نمایشگاه مجازی دستاوردهای پژوهشی و فناوری استان مرکزی به همت پارک علم و فناوری استان مرکزی برگزار شد.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری استان مرکزی

منبع خبر

پارک علم و فناوری استان مرکزی

پارک علم و فناوری استان مرکزی

پارک علم و فناوری استان مرکزی یک پارک علم و فناوری در شهر اراک می باشد

    نظرات