نشست دعوت از مدیران واحد های فناور و دانش بنیان پارک علم و فناوری کرمانشاه در هیت مدیره شرکت سرمایه گذاری استان کرمانشاه

نشست دعوت از مدیران واحد های فناور و دانش بنیان پارک علم و فناوری کرمانشاه در هیت مدیره شرکت سرمایه گذاری استان کرمانشاه

نشست دعوت از مدیران واحد های فناور و دانش بنیان پارک علم و فناوری کرمانشاه در هیت مدیره شرکت سرمایه گذاری استان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری کرمانشاه ، دکتر سیامک  آزادی رییس پارک علم و فناوری کرمانشاه ضمن قدر دانی از همکاری و تعامل بسیار خوب اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان در حمایت از واحد های فناور و دانش بنیان بر توجه ویژه به شرکت سرمایه گذاری استان خواستارشد

مهندس حیدریان مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان ضمن تشریح و معرفی سهام عدالت، به  تقسیم بندی سهامداران در خصوص شرکت سرمایه گذاری استان پرداخت و  اختیارات و فرایند ها ی این شرکت و تعیین اعضای هیات مدیره و نحوه ارزیابی متقاضیان پرداخت


در پایان مدیران عامل واحد های فناور و شرکت هتی دانش بنیان به بیان مشکلات خود پرداختند

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه

منبع خبر

پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه

پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه

پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه یک پارک علم و فناوری در شهر کرمانشاه می باشد

    نظرات