پذیرش ۸۱ واحد فناور و دانش‌بنیان در سال ۱۳۹۹ در پارک و مراکز رشد

با برگزاری ۶۳ جلسه داوری تخصصی و ۴۲ جلسه شورای فناوری پارک و مراکز رشد، ۸۱ واحد فناور و دانش‌بنیان در سال ۱۳۹۹ در بخش پارک و مراکز رشد پارک علم و فناوری استان مرکزی مورد پذیرش و استقرار قرار گرفتند.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری استان مرکزی

منبع خبر

پارک علم و فناوری استان مرکزی

پارک علم و فناوری استان مرکزی

پارک علم و فناوری استان مرکزی یک پارک علم و فناوری در شهر اراک می باشد

    نظرات