جلسه مشترک پارک علم و فناوری خرا...

جلسه مشترک پارک علم و فناوری خرا...


جلسه مشترک پارک علم و فناوری خراسان شمالی با شرکت تولید برق شهرستان شیروان
این جلسه با حضور رئیس پارک و مدیران شرکت برق با موضوع معرفی و ایجاد ارتباط شرکت های فعال در حوزه صنعت بخصوص صنعت برق به نیروگاه برق شیروان برگزار شد.

#پارک_علم_و_فناوری_خراسان_شمالی

@nkh_park

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری خراسان شمالی

منبع خبر

پارک علم و فناوری خراسان شمالی

پارک علم و فناوری خراسان شمالی

پارک علم و فناوری خراسان شمالی یک پارک علم و فناوری در شهر بجنورد می باشد

    نظرات