تالیف و چاپ کتاب "مقدمه‌ای بر اصول و مبانی بازرسی ترموگرافی در صنایع" توسط شرکت فراپایش باختر، مستقر در پارک علم و فناوری استان مرکزی

کتاب " مقدمه ای بر اصول و مبانی بازرسی ترموگرافی در صنایع" توسط مهندس احمد کندی، مدیرعامل شرکت فراپایش باختر از شرکت‌های فناور مستقر در پارک علم و فناوری استان مرکزی، تالیف و به چاپ رسید.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری استان مرکزی

منبع خبر

پارک علم و فناوری استان مرکزی

پارک علم و فناوری استان مرکزی

پارک علم و فناوری استان مرکزی یک پارک علم و فناوری در شهر اراک می باشد

    نظرات