فراخوان پذیرش و استقرار واحدهای فناور در مراکز رشد پارک علم و فناوری استان مرکزی

نخستین فراخوان جذب و پذیرش واحدهای فناور در سال ۱۴۰۰ در مراکز رشد واحدهای فناوری پارک علم و فناوری استان مرکزی

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری استان مرکزی

منبع خبر

پارک علم و فناوری استان مرکزی

پارک علم و فناوری استان مرکزی

پارک علم و فناوری استان مرکزی یک پارک علم و فناوری در شهر اراک می باشد

    نظرات