مدیر عامل شرکت دانش‌بنیان پویش م...

مدیر عامل شرکت دانش‌بنیان پویش م...

مدیر عامل شرکت دانش‌بنیان پویش مسیر توسعه مستقر در امور موسسات و بازاریابی پارک علم و فناوری خراسان شمالی به عنوان کارآفرین برتر معرفی شد.

طی مراسمی با حضور آقای دکتر کاهانی مقدم رئیس محترم اداره توسعه کارآفرینی، آقای محمد اربابی مدیر محترم کارآفرینی و اشتغال اداره کار و رفاه اجتماعی و همچنین آقای دکتر لطفی مدیر موسسات و بازاریابی پارک علم و فناوری استان، از آقای دکتر مجید وقار موسوی مدیر عامل شرکت دانش بنیان پویش مسیر توسعه به عنوان کارآفرین برتر استان تقدیر و تشکر به عمل آمد.

روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان شمالی

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری خراسان شمالی

منبع خبر

پارک علم و فناوری خراسان شمالی

پارک علم و فناوری خراسان شمالی

پارک علم و فناوری خراسان شمالی یک پارک علم و فناوری در شهر بجنورد می باشد

    نظرات