ستاد مرکز رشد نیشابور از صنایع و واحدهای تولیدی شهرک صنعتی خیام بازدید کردند


بازدید از صنایع مستقر در شهرک صنعتی خیام در راستای رسوخ فناوری و افزایش فعالیتهای واحدهای تحقیق و توسعه به منظور اخذ مجوز دانش بینان توسط اعضای ستاد مرکز رشد فناوری نیشابور صورت گرفت.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فاوری خراسان، به نقل از مرکز رشد فناوری نیشابور، طی هفته گذشته و در راستای نفوذ و رسوخ فناوری در صنایع عمده شهرستان نیشابور و به منظور توسعه واحدهای تحقیق و توسعه صنایع و ارایه مشاوره های فنی و تخصصی در جهت اخذ مجوز دانش بنیان برای واحدهای تولیدی واجد شرایط، بازدیدهای متنوعی از واحدهای صنعتی مانند صنایع لبنی پالود پارسیان، روغن نباتی سه گل خراسان، فرآورده های لبنی آسمان، شرکت سیمرغ داروی عطار، واحد تولیدی صدرا، شیمی پارسیان عطار و پالایش ماکان فیروزه خراسان توسط ستاد مرکز رشد نیشابور انجام شد.

در حاشیه این بازدیدها و در نشست های تخصصی جداگانه با مدیران و کارشناسان این واحدهای تولیدی و صنعتی، مقرر گردید با کمک شرکت های کارگزار پارک علم و فناوری خراسان و در قالب برگزاری تورهای فناوری با حضور واحدها و شرکت های توانمند عضو پارک علم و فناوری خراسان، عارضه یابی واحدهای تولیدی و نیز بکار گیری ظرفیت های خالی صنایع با مدل های مشارکتی نوین و با هدف هم افزایی در توسعه محصولات و خدمات شرکت های دانش بنیان و فناور عضو پارک صورت گیرد.لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری خراسان رضوی

منبع خبر

پارک علم و فناوری خراسان رضوی

پارک علم و فناوری خراسان رضوی

پارک علم و فناوری خراسان رضوی یک پارک علم و فناوری در شهر مشهد می باشد

    نظرات