پذیرش ۲ شرکت فناور در دوره پسا رشد پارک علم و فناوری

پنجمین جلسه شورای فناوری پارک علم و فناوری استان مرکزی با هدف بررسی درخواست دو شرکت فناور، در دوره پسارشد پارک علم و فناوری در روز چهارشنبه مورخ ۶ تیر ماه ۱۴۰۰ در محل سالن جلسات پارک برگزار شد.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری استان مرکزی

منبع خبر

پارک علم و فناوری استان مرکزی

پارک علم و فناوری استان مرکزی

پارک علم و فناوری استان مرکزی یک پارک علم و فناوری در شهر اراک می باشد

    نظرات