جدیدترین کتاب موسسه انتشارات علمی دانشگاه شریف

برنامه ریزی سیستم‌های قدرت جدیدترین موسسه انتشارات علمی منتشر شد.

نویسنده: دکتر مهدی احسان، دکتر زینب غفرانی جهرمی، مهندس حسین صابر
سال انتشار:۱۴۰۰
تغییرات سریع در مسائل اقتصادی، فنی و اجتماعی محیط، یکی از معضلات مدیران و برنامه‌ریزان است و این درحالی است که پیچیدگی سیستم‌هایی که با آنها سروکار داریم مرتب رو به افزایش است.

بسیاری از مسائلی که امروز دامنگیر ماست، تاثیرات جانبی تصمیماتی است که در گذشته اتخاد کرده‌ایم. تصمیم‌گیری صحیح و موثر برای حال و آینده در هر موردی، گذشته از تعیین صحیح مطلوبیت (توابع هدف)، مستلزم شناخت عوامل موثر در آن، امکانات، محدودیت‌ها و نحوه تغییرات این عوامل در‌طول افق زمانی مورد‌نظر است.

در این کتاب که عمدتاً برای آموزش درس برنامه‌ریزی سیستم‌های انرژی الکتریکی در‌حد یک درس سه واحدی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی در گرایش سیستم‌های انرژی الکتریکی تدوین شده، سعی شده چالش‌ها و روش‌های برنامه‌ریزی برای تولید، انتقال، توزیع و مصرف انرژی الکتریکی را در ساختارهای نوین سیستم‌های قدرت مورد ‌بحث قرار دهد.

لینک اصل خبر در سایت مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف

منبع خبر

مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف

مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف

مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف یک مرکز نوآوری و فناوری در شهر تهران می باشد

    نظرات