راهکارهای تجارت الکترونیک برای کسب و کارهای سنتی

راهکارهای تجارت الکترونیک برای کسب و کارهای سنتی

در طول تاریخ کار، زندگی و تفریح سه رکن اساسی زندگی بشر بوده است. روش کار، زندگی و تفریح سنتی بشر، با ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات و کاربردهای آن، در حال تغییر اساسی است. امروزه بشر به دنبال انجام بسیاری از فعالیت­های روزمره خود از جمله تجارت، ارتباطات، آموزش و حتی سرگرمی در فضای مجازی است. ساز و کارهای فضای مجازی هر روز بر اساس توسعه و گسترش کمی و کیفی فناوری­های نوین سخت ­افزاری، نرم­ افزاری، ارتباطی و ارتباطات اجتماعی باعث افزایش دانایی انسان عصر حاضر شده و زمینه تغییرات زیادی را در امور زندگی مردم به وجود آورده است.

اکوسیستم- تکنولوژی اطلاعات، روش کارکرد افراد،سازمانها و دولت ها را دگرگون کرده و امور اقتصادی و اجتماعی و حتی طرز تفکر مردم را تغییر داده است. آموزش، بهداشت، صنعت و تولید، تجارت، بانکداری، خدمات و حتی نحوه گذراندن اوقات فراغت همه تحت تاثیر آثار و تغییرات این تکنولوژی قرار گرفته­اند. تکنولوژی اطلاعات باعث ایجاد مشاغل جدید، صنایع نوین و خلاقیتهای پیاپی شده است. از طرف دیگر در عصر بمباران اطلاعاتي و روند سريع جهاني شدن همراه باحركت سريع سازمانها به سمت دانايي محوري بسياري از سازمانها و شركتها ناگزيرند به منظور ايجاد توان رقابتي توجه ويژه اي به نشر هرچه بهتر و بيشتر توليدات وكالاهاي خود از طريق فناوري اطلاعاتي و تكيه بر فضاي سايبرنتيك معطوف دارند. كشورهاي در حال توسعه براي عبور از مرحله توليد سنتي و رسيدن به توليد انبوه فرآيند دشواري در پيش رو دارند بيش از هر چيز سازمانها و كارخانه­ های صنعتي به دليل كمبود وقت كاركنان و نياز به انطباق آنها با تغييرات جهاني نيازمند استفاده از روشهاي جديد و آشنايي با دنياي مدرن از طريق فضاي سايبرنتيك هستند .

از طرفی نياز روز افزون سازمان ها به تكنولوژي جديد و فرايندهاي سازماني متغير باعث شده است فرايند تجارت الكترونيكي اهميت بسيارداشته باشد. تا چند دهه قبل تجارت منحصر به روش متعارف و سنتي بود اما با گذشت زمان و توسعه شبكه جهاني اينترنت همراه با شتاب گرفتن تغييرات در سازمانها و تغيير شكل و ساختار فضاي اقتصاد جهاني لزوم روي آوري به روشهاي جديدي كه به صرفه جويي در زمان و هزينه ها منجر شود احساس می­شود. يكي از مهمترين دغدغه­ هاي متوليان مقوله تجارت الكترونيك پياده­ سازي سيستمي مناسب براي ارائه آن در سازمان بوده است تا بتوان به پشتوانه آن بيشترين بهره را از زمان و هزينه صرف شده به دست آورد.

از دیگر سوی در عرصه تجارت، رقابت و ايستادگي در مقابل رقبا، امري اجتناب ناپذير است. مؤسسات بازرگاني براي بقاي خود تلاش مي­كنند و به منظور رقابت از ابزارهاي گوناگوني بهره مي­گيرند. با عنايت به تغييرات بازار در سالهاي اخير و تغيير شرايط از توليد محور به مشتري محور، در حال حاضر مصرف كنندگان بازيگر اصلي بازار كالاها و خدمات محسوب مي­شوند و شناخت انديشه، عقايد، ارزشها، نگرش­ها، باورها و نيازهاي آنها، امري ضروري به نظر مي­رسد. با تكيه بر اين شناخت، توليد بهينة كالاهاي فعلي، اطلاع از ويژگي كالاهاي مورد نياز مصرف­ كنندگان و بالاخره خلق محصولات متنوع براساس خواسته­ هاي متعدد مصرف­ كنندگان، امكان پذير خواهد بود و موجب موفقيت و كاميابي مؤسسات و مهم تر از آن رضايت مصرف­ كنندگان خواهد گرديد. نكته مهم در اين ميان اين است كه تنها شناخت خواسته مصرف­ كنندگان به تنهايي كافي نيست كاركنان سازمان به عنوان بازوي اجرايي سازمان در امر تبديل خواسته­ ها به محصولات بايد نه تنها به لزوم توجه به خواسته مشتري باور داشته باشند بلكه بايد انگيزه و توان پاسخگويي به نيازهاي آنان را نيز داشته باشند. به عنوان مثال براي بهبود محصولات توليدي و رفع عيوب آنها لازم است. كاركنان از نيازها و خواسته­ هاي مشتري اطلاع جامع داشته باشند و براساس آن نيز رفتار كنند. براي رسيدن به اهداف سازماني و كاهش هزينه ها، مديران سازمانها به تجارت الكترونيكي رو مي آورند. امروزه سازمانها بخش قابل توجهي از منابع خود را به تجارت الكترونيكي اختصاص مي دهند. مسلم است كه شيوه هاي سنتي تجارت براي تعداد زياد و متنوع كالاها و خدمات زمانبر، هزينه بر و سخت است. زماني كه در يك وضعيت پايدار و مخاطبين زيادي نيازمند دستيابي به كالاها و خدمات هستند، تجارت الکترونیک بهترين پاسخ است.

    نظرات