استارتاپ سلین در راند اول سرمایه گذاری موفق به جذب سرمایه ۱.۵ میلیارد از بخش خصوصی شد


لینک اصل خبر در سایت پیشگامان

منبع خبر

پیشگامان

پیشگامان

شتابدهنده عمومی

نظرات