برگزاری کارگاه حضوری بازاریابی و فروش اولین دوره آموزشی توانمندسازی بانوان در راستای طرح توان آفرین

این کارگاه حضوری و کاربردی عصر شنبه ۲۳ مرداد و ویژه بانوان شرکت کننده در طرح توان آفرین، با مشارکت سازمان فنی و حرفه ای برگزار شد.
مدرس دوره : سرکار خانم صفا وکیلی

لینک اصل خبر در سایت پیشگامان

    منبع خبر

    پیشگامان

    پیشگامان

    شتابدهنده عمومی

    نظرات