بیانیه بانک جهانی درباره انتشار شاخص سهولت کسب و کار

این تحقیقات همچنین برای بخش خصوصی، جامعه مدنی، دانشگاه‌‌‌ها، روزنامه‌‌‌نگاران و سایرین ابزار ارزشمندی است و سبب افزایش درک آنان نسبت به مسائل جهانی می‌شود. گروه بانک جهانی همچنان متعهد به پیشبرد نقش بخش خصوصی در توسعه و حمایت از دولت‌‌‌ها برای طراحی محیط نظارتی است.

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو

منبع خبر

مدیر اینفو

مدیر اینفو

مدیر اینفو یک رسانه در شهر تهران می باشد

نظرات