معاون پشتیبانی فناوری پارک علم و فناوری خراسان از ظرفیت‌های پژوهشی دانشگاه سجاد بازدید کرد


معاون پشتیبانی فناوری و رئیس اداره توسعه بازار و پروژه‌های پارک علم و فناوری خراسان از ظرفیت‌های پژوهشی دانشگاه سجاد بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان، به نقل از معاونت پژوهشی دانشگاه سجاد ؛ بازدید و برگزاری اولین جلسه در خصوص گرنت‌های تحقیق و توسعه و ظرفیت‌های جدید همکاری بین دانشگاه سجاد و پارک علم و فناوری خراسان با حضور دکتر اکبر امینی، معاون پشتیبانی فناوری و مهندس ساناز حسینیان نژاد، رئیس اداره توسعه بازار و پروژه‌های پارک علم و فناوری خراسان در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ انجام شد.لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری خراسان رضوی

منبع خبر

پارک علم و فناوری خراسان رضوی

پارک علم و فناوری خراسان رضوی

پارک علم و فناوری خراسان رضوی یک پارک علم و فناوری در شهر مشهد می باشد

    نظرات