سومین جلسه کمیته فناوری مرکز رشد فناوری گناباد برگزار شد


در سومین جلسه کمیته فناوری مرکز رشد فناوری گناباد، دو طرح در دوره رشد مقدماتی پذیرش شدند.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان و به نقل از مرکز رشد فناوری گناباد؛ سومین جلسه کمیته فناوری با حضور مهندس هادی ایزدی ریاست اداره صنعت معدن و تجارت گناباد و اعضای شورا به صورت آنلاین و حضوری برگزار شد.

در این جلسه دو درخواست ورود به دوره رشدمقدماتی ارائه گردید و یک درخواست استقرار شرکت همکار نیز بررسی شد.

در ابتدا بررسی وضعیت ورود به دوره رشدمقدماتی خانم الهه مرادی با ایده محوری در حوزه صنایع غذایی مورد بررسی و موافقت اعضای کمیته قرار گرفت.

در ادامه موضوع ورود به دوره رشدمقدماتی ابراهیم پایاب با ایده فرآوری ضایعات فلزی غیر آهنی نیز ارائه گردید.

در  نهایت درخواست استقرار شرکت همکار در حوزه معرفی محصولات و تبلیغات نیز مورد بررسی قرار گرفت.لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری خراسان رضوی

منبع خبر

پارک علم و فناوری خراسان رضوی

پارک علم و فناوری خراسان رضوی

پارک علم و فناوری خراسان رضوی یک پارک علم و فناوری در شهر مشهد می باشد

    نظرات