هشتمین جلسه شورای ارتقا سلامت کارکنان پارک برگزار شد

هشتمین جلسه شورای ارتقا سلامت کارکنان پارک در تاریخ ۳ مهرماه جاری با حضور ریاست پارک، معاونین و اعضای شورای ارتقا سلامت پارک تشکیل گردید.
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری استان مرکزی

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری استان مرکزی

  پارک علم و فناوری استان مرکزی

  پارک علم و فناوری استان مرکزی یک پارک علم و فناوری در شهر اراک می باشد

   نظرات