بازدید پارک زیست فناوری خلیج فارس از پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

منبع خبر

پارک زیست فناوری خلیج فارس (قشم)

پارک زیست فناوری خلیج فارس (قشم)

پارک زیست فناوری خلیج فارس (قشم) یک پارک علم و فناوری در شهر قشم می باشد

    نظرات