سرمایه‌گذاری راند چهارم همراه مکانیک صورت گرفت

قرارداد سرمایه گذاری مشترک صندوقهای پیشگام، سرو، کران کپیتال، نوآفرین به همراه حرکت اول در هفته گذشته در استارتاپ همراه مکانیک منعقد گردید. نوپانا به نقل از روابط عمومی حرکت اول، رضا باقری، هم‌بنیان گذار وعضو هیئت مدیره همراه مکانیک در این باره اعلام کرده است این سرمایه گذاری با هدف توسعه محصولات جدید همراه مکانیک، ورود به فضای مالی و خدمات فین‌تک خودرو، توسعه بازار و افزایش سهم از بازار خودرو و خدمات متنوع زمان تبادل خودرو انجام شده است. به نقل از رضا باقری مذاکرات این سرمایه گذاری حدود ۱۰ماه به طول انجامید. این چهارمین راند جذب سرمایه همراه مکانیک به مبلغ ۵۰میلیارد تومان است. راند قبلی جذب سرمایه، توسط حرکت اول در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹انجام شده است و تامین مالی از سوی صندوق تکنولوژی ایران، صندوق دانشگاه تهران، اسمارت اپ نیز در کارنامه این استارتاپ دانش‌بنیان به چشم می‌خورند. روابط عمومی حرکت اول ضمن تایید خبر این ...

متن کامل خبر در سایت نوپانا

منبع خبر

نوپانا

نوپانا

نوپانا یک رسانه در شهر تهران می باشد

نظرات