جلسه هیات مدیره انجمن علمی پارک های علم و فناوری و سازمان های نوآوری ایران به میزبانی پارک علم و فناوری مازندران برگزار شد

جلسه هیات مدیره انجمن علمی پارک های علم و فناوری و سازمان های نوآوری ایران به میزبانی پارک علم و فناوری مازندران برگزار شد

جلسه هیات مدیره انجمن علمی پارک های علم و فناوری و سازمان های نوآوری ایران به میزبانی پارک علم و فناوری مازندران برگزار شد

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری مازندران

منبع خبر

پارک علم و فناوری مازندران

پارک علم و فناوری مازندران

پارک علم و فناوری مازندران یک پارک علم و فناوری در شهر ساری می باشد

    نظرات