اولین مرکز نوآوری جواهرات و سنگ‌های قیمتی در کشور راه اندازی شد

اولین مرکز نوآوری جواهرات و سنگ‌های قیمتی در کشور راه اندازی شد

جواد پیش‌بین، رئیس کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار جواهرات و سنگ‌های قیمتی معتقد است که راه اندازی اولین مرکز نوآوری ایران در حوزه جواهرات، نقش بسزایی در تجاری سازی و عملی نمودن دستاوردها در حوزه جواهرات و به وجود آوردن فضای کسب و کار مبتنی بر علم روز دارد.

به گزارش اکوسیستم، رئیس کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار جواهرات و سنگ‌های قیمتی بیان کرد: با در نظر گرفتن بالغ بر یک دهه فعالیت در زمینه جواهرات و سنگ‌های قیمتی، ضروری بود که اقدامات هماهنگ و تاثیرگذاری با هدف ورود دانش روز به این حوزه انجام شود.

وی ضمن اشاره به اقدامات اولیه زیربنایی انجام شده در این حوزه توسط کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار جواهرات و سنگ‌های قیمتی، ادامه داد: تدوین استانداردها، شیوه‌های آزمون و شناخت، ارائه استاندارد و تحقیقات صنعتی و استانداردهای حقوق آموزش و فنی و حرفه ای، گمرکات، اقدامات انگیزشی، برگزار نمودن همایش‌های متفاوتی در سراسر کشور به ویژه در زمینه گوهرسنگ و فعالیت‌های مستمر کانون هماهنگی دانش صنعت و بازار جواهرات و سنگهای قیمتی ایران، زمینه‌ی ورود نوآوری در این حوزه را فراهم کرده است.

پیش‌بین خاطر نشان کرد: با حمایت‌های انجام شده توسط معاونت تجاری‌سازی فناوری و نوآوری معاونت علمی و امضای تفاهم‌نامه‌، هم اکنون بستری مناسب برای ایجاد مرکز نوآوری جواهرات و گوهرسنگ‌های کشور مهیا شده است.

وی جهت دهی درست به اقدامات نوآورانه در زمینه جواهرات و گوهر سنگ‌ها، حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و جذب نخبگان به این عرصه را از جمله اهداف اصلی این مرکز عنوان کرد و افزود: طراحی و ساختن دستگاه هایی پیشرفته در این حوزه توسط متخصصین داخلی، حمایت داخلی از واحدهای طراحی و ساخت تجهیزات مبتنی بر دانش روز، در کنار تشویق و ترغیب متخصصین داخلی و نیز دانشگاهیان برای برطرف کردن احتیاجات تحقیقاتی بخش خصوصی و ارائه طرح‌های با ظرفیت کارآفرینی از دیگر اهدافی است که مرکز نوآوری جواهرات و گوهرسنگ‌های کشور دنبال می‌کند.

رئیس کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار جواهرات و سنگ‌های قیمتی در ادامه تصریح کرد: بهبود سطح دانش در ذی‌نفعان و فعالان فضای کسب و کار، کمک برای به وجود آمدن شرکت‌های تولید داخلی در بخش‌های زیربنایی مورد نیاز صنعت و جواهرات و گوهر سنگ‌های کشور در دستور کار این مرکز قرار گرفته است.

پیش‌بین ضمن تاکید بر نقش مراکز دانشگاهی و فناوری کشور در این حوزه، گفت: توجه ویژه دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری و همکاری‌های فی ما بین این بخش‌ها در زمینه رشد و گسترش فناوری حوزه جواهرات و گوهرسنگ‌ها بسیار حائز اهمیت خواهد بود.

وی با ذکر این نکته که صنعت جواهرات و گوهرسنگ‌ها می‌تواند اثر مثبتی بر اشتغالزایی حتی در سطح خانگی داشته باشد، ادامه داد: این مرکز نوآوری قادر است در ایجاد ارزش افزوده، بهبود شاخص‌های اقتصادی ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی تاثیرگذار بوده، همچنین بر اقتصاد دانش بنیان نیز تاثیر فراگیر و مستقیمی داشته باشد.

رئیس کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار جواهرات و سنگ‌ها قیمتی بیان کرد: این مرکز با اعتباری بیش از ۲۰ میلیارد ریال که ۵ میلیارد آن به صورت اعتبار بوده در مشهد، شهر جهانی گوهر سنگ‌ها راه اندازی شد و در ادامه در استان‌هایی که دارای ظرفیت و توانمندی در رشد صنعت جواهرات هستند، گسترش خواهد یافت.

وی نقش نهادهای دست‌اندکار در گسترش و رشد این حوزه را یادآور شد و گفت: حمایت و یاری معاونت علمی و فناوری و پیگیری‌هایی اثربخش معاونت نوآوری و تجاری‌سازی فناوری باعث تسهیل در راه اندازی اولین مرکز نوآوری جواهرات و سنگ‌های قیمتی شد و سایر بخش‌های تاثیرگذار نیز باید در این راه نقش داشته باشند.

    نظرات