محدودیت استفاده از سرویس های گوگل برای کاربران ایرانی

محدودیت استفاده از سرویس های گوگل برای کاربران ایرانی

در بررسی انجان شده توسط مرکز ملی فضای مجازی مشخص گردیده که ۴۴ درصد سرویس های گوگل برای کاربران ایرانی مسدود است و این شرکت آمریکایی امکان استفاده از ۱۰۰درصد خدمات مورد نیاز کسب وکارها را برای ایرانیان فراهم نمی‌کند.

به گزارش اکوسیستم، از سوی مرکز ملی فضای مجازی گزارشی در مورد وضعیت خدمات و محصولات دیجیتال کمپانی آمریکایی گوگل منتشر شده است. بر اساس این گزارش شواهد شواهد حاکی از آن است که گوگل بخشی از خدمات خود را روی کاربران ایرانی بسته است.

بر پایه بررسی انجام شده از بین 227 خدمتی که گوگل ارائه می‌دهد، فقط 54 درصد آنها برای کاربران ایرانی فعال بوده و ۴۴ درصد سرویس های گوگل برای ایران مسدود می‌باشد، وضعیت ۲ درصد سرویس‌ها نیز نامعلوم اعلام شده است.

در حال حاضر ۱۰۰ درصد خدمات برنامه نویسی مورد نیاز توسعه دهندگان، کسب و کارها و برنامه نویسان (API) در دسترس کاربرانی ایرانی نیست، در همین حال گوگل تا کنون۵۱ سرویس API مورد استفاده برنامه نویسان را عرضه کرده است.

از طرف دیگر نیز با وجود ۳۹ سرویس شخصی و بهینه سازی گوگل، فقط 85 درصد از این خدمات برای کاربران ایرانی قابل دسترسی است و با وجود ۱۶ سرویس سیستم عامل و شبکه تنها ۳۷ درصد این خدمات برای ایرانیان فعال است.

بررسی‌ها حاکی از آن است که از میان ۲۷ سرویس کسب و کار و تبلیغاتی که کمپانی گوگل عرضه می‌دهد، فقط ۴۴ درصد سرویس‌ها و از بین ۳۹ سرویس تعاملی و انتشار محتوا تنها ۷۷ درصد این خدمات برای کاربران ایرانی قابل استفاده است.

دسترسی کاربران ایرانی به خدمات جستجو و ترجمه هم 100 درصد نبوده و گوگل ۹۵ درصد از ۲۱ سرویس خود در این زمینه را برای کاربران ایرانی فعال کرده است.

همچنین ۱۳ سرویس آماری و رصد از طرف این شرکت ارائه می‌شود که فقط ۶۲ درصد آن برای کاربران ایرانی قابل دسترسی است.

از ۱۱ سرویس ارائه شده توسط این شرکت در ارتباط با مرورگرها، فقط ۸۲ درصد این خدمات برای کاربران ایرانی قابل دسترسی است.

در ارتباط با سرویس های گوگل مبتنی بر نقشه نیز از بین ۱۰ سرویس عرضه شده فقط۸۰ درصد این خدمات برای کاربران ایرانی فعال می‌باشد.

این در شرایطی است که دولت آمریکا و شرکت‌های آمریکایی ادعا کردند که دولت ایران کاربران ایرانی را در استفاده از اینترنت محدود کرده است. این ادعا در حالی است که ظرف یک ماه گذشته شرکت‌های آمریکایی اپل و گوگل به بهانه تحریم‌ها علیه ایران بعضی از اپلیکیشن‌ها ایرانی را از گوگل پلی و اپ استو حذف کرد. همچنین مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرده که ۹۰ درصد از سرویس‌های کاربردی و کسب و کاری ازائه شده توسط شرکت آمریکایی آمازون نیز برای ایرانیان قابل دسترسی نیست.

    نظرات