تحریم جدید گوگل برای کاربران ایرانی

تحریم جدید گوگل برای کاربران ایرانی

مسدود بودن صد در صد خدمات گوگل در زمینه کسب و کار برای کاربران ایرانی شامل سرویس جدیدی که این شرکت برای استارتاپ‌ها ارائه کرده نیز می‌شود و کاربران ایرانی نمی‌توانند از این خدمات استفاده کنند.

به گزارش اکوسیستم، به تازگی شرکت گوگل سرویس startup with Google را برای استارتاپ‌ها ارائه کرده، اما دسترسی کاربران ایرانی را به این سرویس مسدود ساخته است.

مرکز ملی فضای مجازی کشور در ارتباط با این موضوع اعلام کرد: این اقدام، سیاست دولت آمریکا در ادامه‌ی سیاست‌های پیشین است که دسترسی ایران به خدمات ارائه شده در زمینه کسب و کار را بطور صد در صدی مسدود کرده‌اند.

سرویس startup with Google مجموعه‌ای از خدمات شامل ابزارها و بسترهای تولید محصول، خدمات میزبانی و ذخیره نمودن داده، تحلیل و پردازش داده و ... را برای استارتاپ‌های فعال در فضای مجازی ارائه می‌دهد و تاثیر فراوانی بر رشد و گسترش استارتاپ‌ها در جهان خواهد داشت. در همین راستا آمریکایی‌ها در پی سیاست سلطه جویانه خود می‌خواهند مانع از دسترسی استارتاپ‌های ایرانی به این خدمات شده و در نتیجه کسب و کارهای فضای مجازی ایران را از عرصه رقابت جهانی دور کرده و منزوی کنند.

بر پایه بررسی‌های صورت گرفته توسط مرکز ملی فضای مجازی ایران، 44 درصد از سرویس‌های گوگل برای کاربران ایرانی مسدود شده است.

    نظرات