امکان حضور بانک آنلاین هندوجا در ایران

امکان حضور بانک آنلاین هندوجا در ایران

به گفته موسس بانک و هولدینگ هندوجا، احتمال دارد که در آینده شاهد حضور این بانک در ایران باشیم.

به گزارش اکوسیستم، موسس بانک و هولدینگ هندوجا بیان کرد: در گذشته 300 بانک در سوییس فعالیت داشت اما در حال حاضر این تعداد به 120 بانک کاهش یافته و بانک‌های ضعیف تعطیل یا ادغام شدند. بانک هندوجا (hinduja bank) جزو بانک‌های قدرتمند بوده که در زوریخ، لندن و دوبی فعالیت دارد.

وی در ادامه افزود: هولدینگ هندوجا بالغ بر ۱۰۰ شرکت و ۱۰۰ هزار پرسنل دارد. در کشور هند، بخش خصوصی بانک راه اندازی نمی‌کند و ما اولین و تنها گروهی هستیم که در هند 1700 شعبه بانک داریم، همچنین بانک ما سه شعبه در آلمان داشته به عنوان فاینانسر در سایر کشورهای جهان از جمله دوبی کار می کنیم.

به گفته موسس هولدینگ هندوجا، با در نظر گرفتن رابطه خوب فی‌مابین ایران و آلمان امکان فعالیت بانک آنلاین این شرکت که در آلمان فعال است، در کشورمان وجود دارد.

علاوه بر این، موسس بانک و هولدینگ هندوجا از دست یافتن به تکنولوژی پزشکی درمان فانتوم پین و استفاده از این تکنولوژی نوین در سوییس و امریکا به منظور درمان سربازان خبر داد. فانتوم پین یا درد خیالی، در حقیقت احساس دردی است که در افرادی که دچار قطع عضو شده‌اند، به وجود می‌آید، بدین معنی که بیمار در عضو قطع شده احساس درد دارد.

    نظرات