دردسر جدید اسنپ؛ شکایت رئیس سازمان راهداری از اوبر ایرانی

دردسر جدید اسنپ؛ شکایت رئیس سازمان راهداری از اوبر ایرانی

به گزارش اکوسیستم، رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور بر علیه مدیران اسنپ شکایت کرد. بر طبق اظهارات داوود کشاورزیان، اسنپ باید پیشنهاد حمل‌ و نقل برون‌ شهری از اپلیکیشن خود را بطور کامل حذف کند.

کشاورزیان در مورد فعالیت اسنپ در زمینه حمل‌ و نقل جاده‌ای گفت: قرار بر این بود که پیشنهاد حمل‌ و نقل جاده‌ای از اپلیکیشن اسنپ حذف گردد؛ زیرا اگر شخصی بخواهد در حمل‌ و نقل جاده‌ای فعالیت داشته باشد باید دارای پلاک ع باشد. به گفته وی در این زمینه رونوشتی به دادستانی فرستاده شده و دادستانی نیز مدیران این شرکت را به دادگاه احضار کرده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی معتقد است که ماهیت سفرهای برون‌ و درون‌ شهری متفاوت است و این موضوع که اسنپ به حمل و نقل جاده‌ای وارد شود، به هیچ وجه به صلاح اقتصاد کشور نخواهد بود.

وی در ادامه گفت که اسنپ در زمینه حمل و نقل داخل شهری، سهم خودروهای شخصی را گرفته و چنانچه قرار باشد سهم حمل و نقل برون‌ شهری را نیز بگیرد، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای قطعا این موضوع را پیگیری خواهد کرد.

    نظرات