چگونه وفاداری مشتریان جدید کسب و کارمان را حفظ کنیم؟

چگونه وفاداری مشتریان جدید کسب و کارمان را حفظ کنیم؟

اکثر کسب کارها در جذب مشتریان جدید خوب عمل می‌کنند اما در حفظ و نگه داری آنها موفق ظاهر نمی‌شوند، از این رو سوال اینجاست که چه باید کرد تا وفاداری مشتریان جدید به کسب و کارمان را حفظ کنیم؟!

اکوسیستم - در دنیای امروز، به دست آوردن مشتریان جدید به خودی خود کار سخت و پیچیده ای است. چراکه فضای کسب و کار بسیار رقابتی است و اگر فعایتهای روزافزون بازاریابی و تبلیغات را هم به آن اضافه کنیم، سختتر و پیچیده تر نیز می‌شود؛ فعالیتهایی که عادتهای جدیدی در مصرف کنندگان پدید می‌آورد و نیازهایشان را دستخوش تغییر می‌کند.

در میان این کارزار، اکثر کسب و کارها برای جذب مشتریان جدید وقت و هزینه زیادی صرف می‌کنند ولی در استقبال و پذیرش آنها چندان موفق نیستند. همین امر باعث می‌شود به همان سرعت که مشتری جدید جذب می‌کنند، همانطور هم آنها را از دست بدهند تا در نتیجه مجبور باشند به مشتریهای ثابت و همیشگی شان بسنده کنند؛ اما پر واضح است که تسلیم شدن، چاره کار نبوده و سرچشمه این مشکل جای دیگری است.

اگر از صاحبان کسب و کارهایی هستید که همانند شرایط بالا، به خوبی مشتری جدید جذب می‌کنید اما از حفظ و نگهداری آن ناتوانید، لازم است تا با مفهوم «Onboarding» آشنایی پیدا کنید. این مفهوم فرآیندی است که برای استقبال، پذیرش و پردازش مشتریان جدید استفاده می‌شود و بسیار حیاتی و مهم است، که البته اینطور که پیداست اغلب در مورد آن کم کاری صورت می‌گیرد!

Onboarding در واقع اولین حادثه ای است که وقتی کسی مشتری جدید یک کسب و کار خاص شد، اتفاق می‌افتد. اما مشکل اینجاست که اکثر کسب و کارها توجه خود را روی این مسئله معطوف نمی‌سازند و سعی در برقراری پیوندی قوی با مشتریان جدید و برنامه ریزی برای وفاداری بلندمدت آنها ندارند.

همه کسب و کارهای موفق باید مشتری محوری را از اصول اولیه خود قلمداد کنند و استقبال و پذیرش مشتریان جدید را مغتنم بشمارند، چراکه این مهم نه تنها نشان دهنده حرفه ای بودن یک کسب و کار است، بلکه بیان کننده ارزش بالایی است که یک مجموعه برای مشتری جدید خود قائل می‌شود و این خود از بهترین تبلیغات است.

 به عنوان مدیر یک کسب و کار باید دائماً به فکر فرآیند Onboarding باشید، به این معنی که چه راه های متنوعی می‌توان یافت تا احساس قدردانی و ارزشمندی را در مشتریان جدید ایجاد کرد؛ احساسی فوق العاده که به خاطر ورود و همراهی با کسب و کار شما نصیبشان شود. اگر تلاش کنید در زمینه Onboarding بهتر از رقبا عمل کنید، مطمئن باشید پیوند قویتری با مشتریان جدید ایجاد خواهید کرد و کمتر آنها را از دست خواهید داد، و این یعنی وفاداری و همراهی طولانی تر و نهایتاً موفقیت بیشتر.

    نظرات