جلسه گفتگوی سرپرست پارک زیست فناوری خلیج فارس و مدیر موسسه شیلات قشم به منظور استفاده بهینه از پتانسیل های موجود و ظرفیت ها و توانایی های علمی طرفین در حوزه صنایع نوین شیلاتی و توسعه بیوتکنیکهای تکثیر و پرورش آبزیان

جلسه گفتگوی سرپرست پارک زیست فناوری خلیج فارس و مدیر موسسه شیلات قشم به منظور استفاده بهینه از پتانسیل های موجود و ظرفیت ها و توانایی های علمی طرفین در حوزه صنایع نوین شیلاتی و توسعه بیوتکنیکهای تکثیر و پرورش آبزیان

جلسه گفتگوی سرپرست پارک زیست فناوری خلیج فارس و رئیس اداره شیلات و کشاورزی سازمان منطقه آزاد قشم به منظور استفاده بهینه از پتانسیل های موجود و ظرفیت ها و توانایی های علمی طرفین در حوزه صنایع نوین شیلاتی، توسعه بیوتکنیکهای تکثیر و پرورش آبزیان و اجرای پروژه های تحقیقاتی مورد نیاز طرفین برگزار شد.

هدف اصلی این جلسه معرفی شرکتهای فناور در حوزه زیست دریا و استقرار و گسترش حمایت از آنان توسط پارک عنوان شد.

لینک اصل خبر در سایت پارک زیست فناوری خلیج فارس (قشم)

  منبع خبر

  پارک زیست فناوری خلیج فارس (قشم)

  پارک زیست فناوری خلیج فارس (قشم)

  پارک زیست فناوری خلیج فارس (قشم) یک پارک علم و فناوری در شهر قشم می باشد

   نظرات