بازدید مدیر شعب بانک تجارت استان مرکزی از مجموعه پارک علم و فناوری

بازدید مدیر شعب بانک تجارت استان مرکزی از مجموعه پارک علم و فناوری

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری مرکزی، در ابتدای این بازدید دکتر رفیعی رئیس پارک علم و فناوری مرکزی به ارائه توضیحاتی در زمینه طرح جامع توسعه پارک علم و فناوری و وضعیت واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری پرداختند و توضیحاتی را در خصوص نقش پارک و مرکز رشد در حمایت از توسعه شرکتهای دانش محور و تجاری سازی نتایج تحقیقات و ایده های مبتنی بر فناوری ارائه نموند.

در  ادامه آقای جعفری، مدیر امور شعب بانک تجارت استان، ضمن اعلام آمادگی بانک تجارت در زمینه همکاری با مجموعه شرکتهای مستقر در  خصوص ارائه خدمات بانکی به ایشان، با حضور در محل واحدهای فناور مستقر در پارک علم وفناوری با روند فعالیت های ایشان آشنا شدند.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری استان مرکزی

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری استان مرکزی

  پارک علم و فناوری استان مرکزی

  پارک علم و فناوری استان مرکزی یک پارک علم و فناوری در شهر اراک می باشد

   نظرات