امضای توافق نامه تجاری سازی فناوری چیپس گوشت مستقر در مرکز رشد امل با شرکت بریان گوشت امل با حضور دکتر کشمیری مدیر کل دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور فناوری, دکتر شهره مدیر عامل شرکت بریان گوشت, دکتر معتمدزادگان ریاست پارک علم و فناوری و خانم روحانی واحد فناور

امضای توافق نامه تجاری سازی فناوری چیپس گوشت مستقر در مرکز رشد امل با شرکت بریان گوشت امل با حضور دکتر کشمیری مدیر کل دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور فناوری, دکتر شهره مدیر عامل شرکت بریان گوشت, دکتر معتمدزادگان ریاست پارک علم و فناوری و خانم روحانی واحد فناور

لینک اصل خبر در سایت مرکز رشد واحدهای فناور آمل

  منبع خبر

  مرکز رشد واحدهای فناور آمل

  مرکز رشد واحدهای فناور آمل

  مرکز رشد واحدهای فناور آمل یک مرکز رشد در شهر آمل می باشد

   نظرات