حضور شرکت پادنا توسعه ایرانیان مستقر در مرکز رشد آمل در نمایشگاه بین المللی صنایع خلاق اصفهان

حضور شرکت پادنا توسعه ایرانیان مستقر در مرکز رشد آمل در نمایشگاه بین المللی صنایع خلاق اصفهان

لینک اصل خبر در سایت مرکز رشد واحدهای فناور آمل

  منبع خبر

  مرکز رشد واحدهای فناور آمل

  مرکز رشد واحدهای فناور آمل

  مرکز رشد واحدهای فناور آمل یک مرکز رشد در شهر آمل می باشد

   نظرات