تجاری سازی محصولات دانش بنیان بزرگترین دغدغه است

حسین حدیدیافزود:​ تجربه من نشان می دهد که در طول سال های متمادی ما توانستیم در زمینه مراکز رشد و توسعه آن و شرکت های دانش بنیان در مسیر درست حرکت کنیم و توسعه زیادی در این زمینه داشته باشیم. وی گفت: ما توانستیم تیم ها و شرکت ها و مراکز رشد را حول محور ایده حرکت دهیم و کسب و کار را در دل شرکت های دانش بنیان ساماندهی و در این زمینه نمره موفقیت آمیزی کسب کنیم.مدیر مرکز رشد شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با بیان اینکه هدف اصلی و دغدغه اصلی ،تجاری سازی محصولات است افزود: ما در زمینه ورود محصولات به بازار با مشکل مواجه هستیم چنانچه پول را در داخل شرکت ها از طریق فناوری و کار تیمی به وجود می آوریم اما مسئله اصلی توانمند سازی جسارت و ورود به بازار است که در این امر ما باید بتوانیم با بزرگان مراکز صنعتی و ...

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو

    منبع خبر

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات