مدل کسب و کار چیست؟

مدل کسب و کار چیست؟

تعریف مدل کسب و کار غالبا با دشواری همراه است زیرا در زمینه های متفاوت کسب و کار معانی متفاوتی از آن برداشت می شود و ارائه یک تعریف یکسان در همه کسب و کارها مقدور نیست. این نقصان در تعریف مدل های نوین کسب و کار الکترونیک بیش از سایر حوزه ها احساس می شود.

اکوسیستم - مدل های کسب و کار در حوزه وب، از مفاهیمی هستند که بیشترین بحث و تبادل نظر و کمترین درک و اتفاق نظر روی آن صورت گرفته است. تعاریف متفاوتی از مدل کسب و کار وجود دارد:

مدل کسب و کار ابزاری است برای تامین منافع مشتری و منافع بنگاه و کسب درآمد.

مدل کسب و کار به بیان ساده عبارت از متدی است که شرکت در فعالیت های تجاری در پیش گرفته و با کسب درآمد ثبات خود را حفظ می نماید. در این مدل با توجه به منابع در دسترس و نیاز مشتری، پیشنهادی برای عرضه ارزش مورد نظر مشتری ارائه شده و منافع و درآمد نصیب شرکت می شود. به تعبیری دیگر مدل کسب و کار چگونگی کسب درآمد توسط بنگاه را با مشخص کردن جایگاه آن در زنجیره ارزش مشتری تشریح می کند.

مدل کسب و کار توصیف ابزارها و روش هایی است که یک بنگاه بکار میگیرد تا به سودی که در طرح و نقشه بنگاه است برسد. مدل کسب و کار، کسب و کار را به عنوان یک سیستم در نظر می گیرد و سپس به این سئوال پاسخ می دهد که چگونه پول بدست آوریم تا زنده بمانیم و رشد کنیم؟

مدل کسب و کار روشی یا پردازشی که به وسیله آن یک کسب و کار تولید پول میکند یا روشی که یک کسب و کار از فرآورده ها یا سرویس های خود ارزش اقتصادی تولید می کند. مدل کسب و کار یک دامنه وسیع از مدل های رسمی و غیررسمی را توصیف میکنه که توسط بنگاه های اقتصادی برای توصیف جنبه های متنوع کسب و کار استفاده می شوند از جمله اهداف، استراتژی، زیرساخت ها ساختار سازمانی و سیاست ها.

مدل کسب و کار طرح ها و ایده های سازمان را به ارزش اقتصادی تبدیل میکند. مدل کسب و کار نشان میدهد که یک شرکت چگونه با تعیین کردن جایگاه در زنجیره ارزش کسب درآمد می کند که شامل موضوعات مختلفی درباره کسب و کار می باشد که عبارتند از کارآفرینی، استراتژی ها، مسائل اقتصادی، سرمایه گذاری، عملکردها و بازاریابی است.

مدل کسب و کار توصیفی است از ارزشی که یک شرکت به یک یا چند بخش از مشتریان ارائه میدهد. طرحی است از شرکت و شبکه همکاران آن برای ایجاد، بازاریابی و تحویل ارزش و سرمایه های ارتباطی برای ایجاد جریاناتی که منجر به کسب درآمدهای مثبت و با ثبات می شود.

طبق تعريف استروالدر؛ مدل کسب و کار ابزاري مفهومي که شامل مجموعه‌اي از عناصر و ارتباط آن‌ها بوده و منطق شرکت جهت درآمدزايي را نشان مي‌دهد. اين توصيف ارزشي است که شرکتي به يک يا بخشي از مشتريان مي‌دهد و معماري يک بنگاه و شبکه شرکايش جهت خلق، بازاريابي و تحويل ارزش ارتباط سرمايه‌اي يک يا بخشي از مشتريان براي ايجاد جريان‌هاي درآمدي پايدار و سودآور.

    نظرات