تکمیل سند تحول دیجیتال کشور

علیرضا یاری تدوین سند تحول دیجیتال را از پروژه‌های حائز اهمیت پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی فاوا عنوان کرد و گفت: در حال اجرای پروژه تدوین سند تحول دیجیتال با کمک دانشگاه تهران هستیم که در این سند به بررسی روند تحول دیجیتال در کسب و کارهای متفاوت پرداخته و تاثیرگذاری آن در صنایع متفاوت را از ابعاد متفاوت بررسی خواهیم کرد. وی اضافه کرد: دانشگاه تهران به عنوان مشاور اصلی در تدوین این سند با پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی فاوا همکاری می‌کند و این پروژه با همکاری پژوهشگاه ICT در آینده‌ای نزدیک وارد فاز عملیاتی و اجرایی می‌شود.

متن کامل خبر در سایت اکوموتیو

    منبع خبر

    اکوموتیو

    اکوموتیو

    اکوموتیو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات