تولید و بومی سازی استاترھای مواد لبنی توسط شرکت جوان ژن زیست فیدار

ایجاد فرصت ھایی برای جوانان دارای ایده ھای نو و خلاقانه و جلوگیری از فرار مغزھا با ھمکاری و حمایت برخی از شرکتھای فعال در پارک محقق شده که این شرکت ھا علاوه بر این اقدام توانسته اند در زمینه دست یابی به تولید بسیاری از محصولات به صورت بومی و جلوگیری از واردات محصولات مشابه گام بردارند.
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری استان مرکزی

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری استان مرکزی

  پارک علم و فناوری استان مرکزی

  پارک علم و فناوری استان مرکزی یک پارک علم و فناوری در شهر اراک می باشد

   نظرات