برگزاری نخستین جلسه هیئت اجرایی منابع انسانی مناطق ۲ و ۴ فناوری در سال ۹۸ در پارک زیست فناوری خلیج فارس (قشم)

برگزاری نخستین جلسه هیئت اجرایی منابع انسانی مناطق ۲ و ۴ فناوری در سال ۹۸ در پارک زیست فناوری خلیج فارس (قشم)

برگزاری نخستین جلسه هیئت اجرایی منابع انسانی مناطق ۲ و ۴ فناوری در سال ۹۸ در پارک زیست فناوری خلیج فارس (قشم)

لینک اصل خبر در سایت پارک زیست فناوری خلیج فارس (قشم)

  منبع خبر

  پارک زیست فناوری خلیج فارس (قشم)

  پارک زیست فناوری خلیج فارس (قشم)

  پارک زیست فناوری خلیج فارس (قشم) یک پارک علم و فناوری در شهر قشم می باشد

   نظرات