فرم نظرسنجی آسیب های شرکت های مستقر از ویروس کویید - ۱۹

فرم نظرسنجی آسیب های شرکت های مستقر از ویروس کویید - ۱۹

سپاسگذار خواهیم بود در حدود ۵ دقیقه وقت خود را در اختیار ما قرار داده و به سوالات زیر در جهت کاهش سرعت انتشار ویروس کووید-۱۹ پاسخ دهید.

جهت تکمیل پرسشنامه به لینک زیر مراجعه نمایید:


لینک اصل خبر در سایت مرکز رشد واحدهای فناور آمل

  منبع خبر

  مرکز رشد واحدهای فناور آمل

  مرکز رشد واحدهای فناور آمل

  مرکز رشد واحدهای فناور آمل یک مرکز رشد در شهر آمل می باشد

   نظرات