دانشجویان شهریه پرداز

دانشجویان شهریه پرداز

قابل توجه دانشجویان شهریه پرداز

بر اساس اطلاعیه دانشگاه مبنی بر تسویه حساب دانشجویان شهریه پرداز قبل از زمان امتحانات ، لطفا کلیه دانشجویان تا تاریخ ۹۸/۳/۱۰ کل بدهی معوقه تا نیمسال دوم

۹۷-۹۸ را تسویه نمایند
. در غیر اینصورت در سیستم سما غیر فعال شده و از شرکت در امتحانات محروم می گردند .
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات