برگزاری کارگاه مقدماتی فرآیند نویسی

برگزاری کارگاه مقدماتی فرآیند نویسی

دومین کارگاه مقدماتی فرآیند نویسی  با حضور پرسنل محترم دانشکده توسط سرکار محترم خانم آزاده اجلال موغاری برگزار گردید. این کارگاه در راستای توانمند سازی

پرسنل محترم دانشکده در جهت پیشبرد اهداف دانشکده از ساعت
۱۰ الی ۱۲ روز سه شنبه مورخ ۹۸/۲/۳۱ در سایت دانشجوئی دانشکده برگزار گردید. لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات