اصلی ترین موانع موجود در فضای کسب و کار کشور

اصلی ترین موانع موجود در فضای کسب و کار کشور

نظر سنجی انجام شده از ۱۷۰۰ فعال اقتصادی مشارکت کننده در پایش ملی محیط کسب و کار ایران که در بهار 96 انجام شد، حاکی از آن است که به نظر این فعالان فضای کسب وکار در کشور با سه چالش اساسی روبرو است.

به گزارش اکوسیستم، نتایج نظر سنجی نشان می‌دهد که اولین دغدغه فعالان اقتصادی تنگناهای مالی است. علاوه دشواری تامین مالی از بانک‌ها، فعالان اقتصادی در بخش خصوصی معتقند که رویه‌های غیرمنصفانه و ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات و بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت‌ها به ویژه در حوزه مواد اولیه و محصولات نیز نامناسب‌ترین مولفه‌های فضای کسب و کار در ایران است

برآیند (میانگین وزنی) مولفه‌های فضای کسب وکار در بهار سال جاری، ۶۹/ ۵ از ۱۰ (بدترین ارزیابی) بوده که نسبت به نمره ارزیابی‌شده در زمستان سال گذشته (۵/۸۳) بهتر است. بنابراین فعالان اقتصادی بر این باورند که شرایط اکثر مولفه‌های اثرگذار بر فضای کسب وکار کشور در فصل اول امسال تا حدی مساعدتر شده است. طبق نتایج این نظرسنجی که در بهار امسال از طرف مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق بازرگانی ایران منتشر شده، شرایط فضای کسب وکار در حوزه کشاوری در مقایسه با بخش‌های صنعت و خدمات مساعدتر بوده است.

بهبود محیط کسب‌وکار را می‌توان یکی از مهم‌ترین راهبردهای توسعه اقتصادی در هر کشور دانست که منجر به بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی از یکسو و افزایش خلق ارزش و ثروت در اقتصاد کشورها از سوی دیگر می‌شود. یکی از مهمترین راهبردهای توسعه اقتصادی هر کشوری، بهبود فضای کسب و کار در آن است که از یک طرف منجر به بهره‌وری از فرصت‌های کارآفرینی و از طرف دیگر باعث افزایش خلق ارزش و ثروت در اقتصاد کشورها می‌شود.

اصلی‌ترین چالش‌های کسب و کار به تفکیک حوزه‌های عمده اقتصادی حاکی از آن است که در هر بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات، دشواری تامین مالی از بانک‌ها از مهمترین موانع کسب وکار می‌باشد. مشکل دوم در بخش کشاورزی موانع اداری کسب وکار (ادارات و دستگاه‌های اجرایی مرتبط با کسب و کار این عرصه)، در بخش صنعت عدم ثبات و غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت‌ها (مواد اولیه و محصولات) و در بخش خدمات، نیز رویه‌های غیرمنصفانه و ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات عنوان شده است. چالش سوم در بخش کشاورزی بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت‌ها (مواد اولیه و محصولات)، در حوزه صنعت، رویه‌های غیرمنصفانه و ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات و در بخش خدمات، موانع اداری کسب وکار (ادارات و دستگاه‌های اجرایی مرتبط با کسب و کار) است.

نتایجی که در این طرح به دست آمد، حاکی از آن است که استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمانشاه و خوزستان به ترتیب بدترین شرایط در فضای کسب و کار و استان‌های فارس، گیلان و خراسان رضوی به ترتیب بهترین فضای کسب و کار را نسبت به دیگر استان‌های کشور دارند.

    نظرات