منشور حقوق شهروندی ( آنچه که کارکنان باید بدانند.)

منشور حقوق شهروندی ( آنچه که کارکنان باید بدانند.)

کمیته صیانت از حقوق شهروندی و سلامت اداری دانشکده بهداشت در راستای موضوعات مرتبط با حقوق شهروندی به منظور آشنایی وبهره

برداری کلیه کارکنان محترم در این زمینه، اولین بسته آموزشی خود را  در ارتباط با منشور حقوق شهروندی  <<آنچه که کارکنان باید بدانند.>>

با استفاده از مطالب مطرح در سامانه حقوق شهروندی وزارت متبوع درقالب برنامه PowerPoint انعکاس می دارد.

جهت دریافت فایل  کلیک نمایید
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات