آگهی تجدید مناقصه (نوبت اول)

آگهی تجدید مناقصه (نوبت اول)

 

 

آگهی تجدید مناقصه (نوبت اول)
 

 

‍پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی در نظر دارد فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی خود را در سال ۱۳۹۸ از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد الشرایط واگذار نماید. لذا از داوطلبین واجد صلاحیت دعوت به عمل می آید تا برای دریافت فرم شرایط شرکت در مناقصه با در دست داشتن برگه تایید صلاحیت معتبر از اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی و انجمن صنفی حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ انتشار این آگهی به نشانی تبریز - شهرک اندیشه جاده کرجان - پارک علم و فناوری - دبیرخانه اطاق ۱۲۷ مراجعه و پس از تکمیل فرمهای مربوطه برابر مقررات،  آن را به دبیرخانه اداره کل واقع در همان محل تحویل و رسید اخذ فرمایند.

پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی

    منبع خبر

    نظرات